• Нов

Вход с Google или Facebook

  • Google

Разговори на моето сърце с Феникса

Автор:Елеазар Хараш
Корици: меки
Състояние: нова
Страници: 232
Година: 2024

Количество
В наличност

  Плащане

(С карта или в брой при получаване на книгите)

  Доставка на книгите с Еконт

С преглед преди плащане, до офис или адрес)

  Цена и време

(До офис Еконт или до адрес 5 лв. Обработка 2-3 работни дни)

СИЯЕЩИЯТ ПОЛЕТ

Фениксът е дух на свободата и безкрая.

Фениксът е проявен чист огън.

В своя огън фениксът е чул гласа на Праогъня-Баща.

За Феникса Тайната на живота е огнена мисъл и огнена Преданост.

Огнената Любов е формиращата сила на Феникса.

Фениксът е заветът на Предаността.

Птиците дишат въздух, а фениксът – огън.

Птиците са в духовното развитие, а Фениксът е влязъл в Божественото развитие.

Очите на Бену са от чист огън.

Фениксът е огнена енергия на Любовта.

Фениксът е повече невидим, отколкото видим.

Фениксът е от расата на боговете, и е избрал за свой господар Нетер.

Слънцето някога може да угасне, но огънят на Бену не може.

Що е огънят в Бену? Тайнство.

Огънят е изворът на жизнените сили в Бену.

Фениксът е заветът на полета.

Всички птици се намират далече от себе си, но Бену е влязъл в себе си, в своята Същност, в своята Изначалност.

Фениксът отвън е красота, а отвътре е Безпределност.

Фениксът е роден от Божия Замисъл и от Божията Воля.

Соколът е бърз, но къде е целта му? Орелът е силен, но къде е пътят му? Фениксът е Любов към Нетер.

Една част от орела и сокола са отдадени на себе си, а Фениксът е бил отдаден на Бога.

Орелът и Соколът имат сила, а Фениксът има Любов.

Фениксът излъчва първична магия.

Соколът и Орелът имат концентрация, Фениксът има изящество, но всички са надарени с Дух.

Тот казва: Бену е птицата на птиците – просветлената, Тайнството...

Древните казват, че Бену е разбила Тишината на древния мрак.

Древните казват, че Бену е излетяла от Сърцето на Бога.

Бену е мистична птица, скрита в тайното космическо измерение на човешкото сърце.

Древните казват: Бену е озарила мрака.

Бену символизира Душата – нашата способност да летим към своето озарение и себепознание.

Древните казват, че Бену събужда стремеж към Безкрая и Тайнството на Свободата.

Един египетски Жрец е казал: Има един Феникс, който може да озари и Слънцето.

Наричат я Огнен Озарител на храмовете. Тя е и слънчев талисман.

Бену вечно се възражда в себе си – както ние се прераждаме или възкръсваме от Нищото.

Бену е птица, омагьосана от Нетер и Безкрая.

Бену е осветена птица, осветена Душа, и затова тя носи мир. За да носиш Мир, трябва да си отвъд нещата.

Птиците са същества, които са превърнали силите си в крила и полет. Тези крила са духовни сили, но има и птици, които са изгубили духовността си, духовните си сили и не могат да летят.

Птиците нямат разум, но имат усет, чрез който устройват живота си разумно, но Бену има разум от огън.

Бену се движи в Безкрая, в нея няма време.

Учителят казва: „Всички птички, затворени в кафез, са стари души, близки и възлюбени на човека, и всички животни, които ги обичате и са до вас, са ваши близки души от миналото ви“.

Ще обясня: Тези птици са влезли в духовния живот на човека още от миналото и сега са отишли близо до него – направо в кафеза, в клетката.

Колко хора знаят, че тези птици имат духовно виждане за нещата, но Бену има Божествено.

Странна е Бену: тя не е кръстена с вода, а с огън. И когато един жрец я попитал защо Бену не иска водно кръщение, тя му казала: „Водата те пречиства само външно, а огънят те пречиства истински отвътре“.

Бену е възкръснала и затова е освободена от прераждането.

И орелът, и соколът изпадат в самота – Бену никога.

Два пъти съм виждал тази странна птица.

Бену е Древен Глас, преди сътворението, но тя не е достъпна птица.

Има предание: Паунът и орелът отишли при един от Боговете и казали: „Искаме да се учим“. Отговорът бил: „Не“. „А защо?“ „Защото сте взели егото със себе си.“ Когато Бену отишла, казала: „Искам само едно: да придобия Чистотата. Защото, ако не се очистя, ще си остана враг на себе си“. Богът ѝ казал: „Ти ще бъдеш обучена“. Орелът и паунът са отишли с ума си, а Бену е отишла с Душата си, а Душата, това е Свещеният Подход.

Бену е велика птица, защото е спасила Душата в себе си – Същността си.

Орелът е величествена птица, но и в известен смисъл е горда, а Бену е забулена и мистериозна. Тя е част от Мистерията на Праогъня, тя е преобразуван огън.

Бену е велик полет, тя е изтръгнал се огън от световете, защото е била изключителен търсач на своята свобода.

Бену е възходящ и озарен огън.

Бену е велико Тайнство. Тя е пресътворила себе си. Тя няма свят в себе си и затова няма смърт, тя е птица на свободата.

Що е Бену? Това е собствената ни изначална Божественост и Безпределие, което е било отпреди времената.

Бену е премъдра птица – тя не лети във въздуха. Тя лети в Древния Огън, в Древния свят.

Бену е Бену, защото е прелетяла над себе си, докато другите птици летят в себе си.

Фениксът е птицата, която е намерила Бога, защото се е отрекла от себе си.

Учителят

Бену символизира Чистия Древен Път.

Другите птици се раждат, а Бену не се ражда, тя се самозаражда.

Сам Христос е бил в Египет и то в Хелиопол, в храма на Феникса. Христос е знаел, че Фениксът е въплотено, първично слово.

Бену е скрито, вътрешно царство.

Бену е мистична, свещена птица. В Персия суфите са я наричали Симург – тайнствената Душа, избранницата на огъня.

Бену е птица, която умее да изчезва в себе си.

Тайнствена е Бену. Сам Бог се е вселил в нея и разказва за себе си, за своето вечно обновяване.

Хората вървят от живот в смърт, а Бену – от живот в живот, защото тя е осъзнат Дух.

Бену е извор – винаги извира с ново мислене, с нова вода. В Бену Бог е сътворил нещо от Своята Тайна.

Бену сама си вдъхва живот, защото е осъзнат Дух. Наричат Бену „Махар Бену“ – великият живот.

На Бену е дадена власт да се самосъздава, защото тя се е освободила от злото в себе си, и от най-малкото зло. Бену пътува в скритата вселена със Свещената си Чистота.

Бену е прекрачила мрака на света, защото е завладяла себе си.

Бену символизира най-вътрешната птица в човека – Същността му.

Бену означава, че човекът трябва да се завърне в Същността си, а това е Древното Царство на Свободния Дух.

Да станеш Бену означава, че твоята сянка трябва да е изчезнала, в твоето собствено слънце.

В Бену смъртта се изгубва завинаги – остава само вечно осъзнатият живот, който е Мистерия, а не битие.

За Бену няма никакво значение минало, настояще или бъдеще. Тук само едно нещо има значение: Изгаряш ли за Бога, за Божията Истина.

Бену е дар, за да разберем своят скрит и чист Източник, който е Нетер.

Един Атлантски Жрец е казал, че Бену владее Тайни, които и много богове не ги знаят.

И още много мога да ви кажа за Феникса Бену, но и това е много...

Елеазар Хараш

90 книги
Още по темата ( 16 други продукти в същата категория )
  • Регистрация

Регистрирайте профил

Вече имате акаунт?
Влезте вместо това Или Забравена парола