Монетосеченето на Деултум

Вход с Google или Facebook

  • Google

Монетосеченето на Деултум

Автор: Димитър Драганов
Корици: твърди, голям формат
Състояние: добро
Страници: 333+снимки
Година: 2006

14422

Количество
Последна наличност

  Плащане

(С карта или в брой при получаване на книгите)

  Доставка на книгите с Еконт

С преглед преди плащане, до офис или адрес)

  Цена и време

(До офис Еконт или до адрес 5 лв. Обработка 2-3 работни дни)

Настоящият труд представлява класическо изследване на едно градско монетосечене според съвременните достижения на Нумизматичната наука. Изследването обхваща всички основни въпроси на това монетосечене: хронология, типове, номинали, легенди, контрамарки, фалшификата, циркулация.
Резултатите, които бяха постигнати чрез проучването на новия нумизматичен материал са качествено различни от досегашните по отношение на всички аспекти на деултумското монетосечене.
За първи път беше определен броят на лицевите и реверсните печати и бяха установени връзките (комбинациите) между тях; бяха идентифицирани общите реверсни печати между членовете на всяко едно от императорските семейства; беше установен броят на емисиите за всяка императорска фамилия и уточнена хронологията на всяка една емисия.
Реверсните печати бяха групирани според иконографските типове. Така например, "Императорските" типове обхващат всички монетни печати с изображения на императори (Rev. 1-Rev. 16). Следват типовете "Жрец с два вола очертава границите на колонията" (Rev. 17-Rev. 23), "волска глава с шията" (Rev. 24-Rev. 39), "Геният на колонията" (Rev. 40-Rev. 49) и т.н. Такова аранжиране на материала дава възможност да бъдат проследени появата и развитието на всички иконографски типове, както и техните различия при отделните императорски семейства.
За първи път са описани десетки нови лицеви и реверсни типове и варианти, както и нови комбинации между печатите.
Реидентифицирани и реинтерпретирани са редица реверсни изображения. Един от най-интересните резултати е установяването на факта, че в колонията е съществувал импозантен конусовиден градски фонтан, който е бил редовно експониран върху местните монети от 235 до 247 г. Друг изключително интересен тип (Rev. 640), несрещан върху монетите на останалите градове, може да бъде условно наречен "географска карта" тъй като показва съвсем точно топографското местоположение на Деултум заедно с неговото пристанище. По време на изследването на първата деултумска емисия (с името на Траян), отсечена в 100 г., беше установена и точната дата на основаването на колонията, а именно 70 г. В 100 г. колонията е чествала своята тридесетгодишнина и по този повод е пуснала нарочна комеморативна емисия, произведена най-вероятно в Рим, с финансовото участие на нейния официален патрон Т. Авидий Квиет. Последният, като императорски легат на VIII Августов легион през 70 г. е извел подлежащите на пенсиониране ветерани от военния им лагер Нове (при Свищов) и основал за тях новата колония Деултум.
Беше установено, че колонията е емитирала регулярни монетни емисии от 212 до 247 г. Въз основа на нумизматичните данни за Деултум е предложен отворен модел за организацията на монетното дело в Тракия и Долна Мизия. Направено е сравнение с монетосеченията на останалите градове от региона, като е установена иконографска и стилова близост с монетни изображения на съседните градове Хадрианопол, Анхиало и Месамбрия. Беше установено също, че Деултум е следвал римската система на номиналите, като е сякъл монети, еквивалентни на римските асове и дюпондии. За първи път тук са публикувани и антични фалшификати на деултумски монети.
Книгата е обилно онагледена с цветни илюстрации, представящи реалния вид на оригиналните екземпляри.
Илюстрациите са в мащаб 1:1, а уголемените - в 2:1. Илюстрирани са всичките 181 лицеви и 674 реверсни печата и техните връзки при всеки един от членовете на императорските фамилии (Глава II). Отделно от това са илюстрирани всички реверсни печати на иконографските типове (Глава III). Снабдени с илюстрации са и всички екземпляри, включени в каталога. По този начин могат лесно да бъдат извършени сравнения и наблюдения от всякакво естество, чрез които да бъде проверена надеждността на авторовите тези, както и да бъдат направени различни други изследвания върху този богат материал.

1 книга
Още по темата ( 16 други продукти в същата категория )
  • Регистрация

Регистрирайте профил

Вече имате акаунт?
Влезте вместо това Или Забравена парола