• -30%
Книга за влиянията

Вход с Google или Facebook

  • Google

Книга за влиянията

15,00 лв.
10,50 лв. Спестете 30%

Автор: Учителят Петър Дънов
Корици: меки
Състояние: нова
Страници: 426
Година: 2015

Количество
В наличност

  Плащане

(С карта или в брой при получаване на книгите)

  Доставка на книгите с Еконт

С преглед преди плащане, до офис или адрес)

  Цена и време

(До офис Еконт или до адрес 5 лв. Обработка 2-3 работни дни)

Предговор:

Думите минават и заминават, но има мълчания, които остават завинаги.

Метерлинк

 

Безгрижно изядената храна влияе лошо на молитвата.

Ислямът

 

Дяволът не е реалност, но когато той е изпратен да ти въздейства, той изглежда като реалност.

Елеазар

 

От поведението на човека зависи какви влияния ще му се изпратят, защото между поведението и влиянията има невидими нишки, които ги свързват.

Гурджиев

 

Независимо от ударите най-важното е да не се престава с полагането на усилия.

Омраам

 

Страшният съд е само един малък акорд от хаоса, преди да се случи Всеобщата Хармония.

Сен Мартен

 

Дълбокото виждане е изход от омагьосания кръг на влиянията.

Сен Мартен

 

Когато някой идва гневен, поздрави го с усмивка. Това е най-висшият вид бойно изкуство.

Морихей Уешиба

 

Мъдрият не се съпротивлява. Тъй като не се съпротивлява, той е победоносен от самото начало.

Морихей Уешиба

 

Божествеността се надсмива над гнева на стихиите. Тя пее химна на безсмъртието.

Халил Джубран

 

Любящият превръща ужаса в песен, по-нежна и от шепота на цветята.

Халил Джубран

 

Всички смъртни хора са повлияни от сатана. Тези земни хора всъщност образуват свършека на света.

Учителят

 

Всеки трябва да се справи с влиянието на стария мрачен враг в себе си. Кой е той? Казвам: Твоята собствена тъмна половина, която отдавна си създал.

Елеазар

 

Вярата е опасно влияние, ако не си в Любовта.

Ал Халладж

 

Врагът е влиятелен, прикрит стар приятел, и затова ти много не го помниш. Външно врагът идва да ти покаже, че в тебе има пропаст и че ти трябва да се познаеш, защото ти си си враг отвътре.

Ал Халладж

 

Суфи е безсмъртен лъжец. Той е успял да излъже влиянията на лъжата и влиянията на смъртта.

Ал Халладж

 

За да бъдете все по-силни, трябва да се освобождавате все повече от низшите влияния – паразитите, изостаналите същности. И ето ви формулата: „Господи, освободиме от всички паразити“.

Елеазар

 

Откъси:

Хората могат да си влияят един на друг със своите мисли и затова са отговорни. В това отношение те представляват скачени съдове. Като намислиш нещо или като извършиш нещо, твоята мисъл се предава на много други хора и те могат да направят същото; и ако твоята мисъл или постъпка са лоши, ти си отговорен. (7/стр.185)

 

Та като направиш една погрешка, то много други ще паднат. Ти си свързан с мнозина други. Минаваш покрай някоя градина, обкичена с плодове, и казваш: „Да мога да си набера“, но се въздържаш. След теб някой друг мине, но с по-слаба воля, приема твоята мисъл и открадва. Така че когато някой извърши кражба, и другите са отговорни. (7/стр.186)

 

На Земята от погрешки не можеш да се освободиш. Ако свои погрешки нямаш, чужди ще носиш... Всичките ви погрешки ще ги турят на мен и затова грешете по-малко. (7/стр.362,364)

 

Единственото нещо, което ний можем да поправим в света: ний имаме право да поправяме само себе си, никого другиго. И ако вий мислите да поправяте другите хора, тогава не разбирате свободата. Щом мислите, че имате право да поправяте един човек, вий нарушавате неговата свобода. (14/стр.116)

 

Да говориш Истината в името на Любовта: сега вие ме разбирате в отрицателен смисъл – да отидете да кажете някому погрешките. (13/стр.221)

 

С казването на Истината да не повредиш нито едно Божествено цвете. Най-после в окултната школа не се позволява никакво изобличение... На един човек ще му кажеш само Истината и ще му покажеш начините, методите, пътищата, чрез които той може да поправи своята погрешка. (22/стр.132)

 

Аз като правя бележки някому, всяка моя бележка не само че трябва да превърже раната, но искам да видя тази моя превръзка полза принесла ли е. Ако на десет души направя превръзка и положението се влоши, по-добре раните да седят непревързани. (22/стр.276)

 

Не мислете, че е нещо приятно, че можеш да направиш бележка на един човек... Някой казва да изобличавам. Да изобличавам кого и да е, аз всякога считам това, че е все едно да правиш операция, и като се върнеш, все ще има смрад и дълго време ще трябва да миеш ръцете си, за да се отмиришат. (22/стр.277)

 

Не трябва дълго време да се спираме върху погрешките, защото те спадат към една особена област, към един свят неорганизиран. Този чужд свят пречи на областта на нашия свят – пресича тази орбита, та влиза в орбитата на нашия живот. (14/стр.125)

 

Никога не мисли за грешките на другите, ако искаш да се облагородиш. Никога, абсолютно никога не мисли за хората! Сега туй е за учениците в школата, то не е за външния свят. За света правилото е друго, не прилагайте туй правило в света – законът там е друг. Но онзи, който иска да бъде ученик в Христовата школа, абсолютно никога не трябва да се спира на грешките на хората. Те ще дойдат, но никога не се спирайте на тях. Тъй и Бог не се спира върху нашите грехове. (22/стр.45)

 

Съдържание:

I. ЧОВЕКЪТ И ВЛИЯНИЕТО НА СРЕДАТА 13


1. Човекът е микрокосмос    13
Слънчевата система навлиза в една Духовна област    13
Човекът се намира в съобщение с цялата Вселена    17
Възприемайте правилно енергиите на Слънцето    20
Хората развалят Божието благословение    24

2. Човекът и влиянието на Природните царства    31
Влияние на несъзнателните сили – минералите    31
Влияние на подсъзнателните сили – растенията    34
Влияние на съзнателните сили – животните    39
Само Божественото спасява човека    45

3. Магнетизмът     51
Сила, която носи живот в себе си     51
Планините са запас от електромагнитни енергии     55
Въздействие на движението и музиката     57

4. Любовта – великата среда     61
Всепроникващата Божия Любов     61
Положителни и отрицателни влияния на Любовта    65
Закон на прилива и закон на отлива    70
Влияние на възпитателите, майката и бащата    76
Новата хигиена на средата    81
Закон на скачените съдове – ние си влияем    85
Не се спирайте на погрешките на хората    92

II. НИЗШИЯТ СВЯТ И НЕГОВИТЕ ВЛИЯНИЯ 96

1. Различавайте похватите на тъмните сили    96
Низшите същества са изкусни крадци    96
Тъмните духове правят престъпленията    102
Грехът е заразителен, но е нещо външно    106
Всичко отрицателно е свойствено на дяволите    109
Всички низши качества са от лявата страна    113
Пакости, скандали, разединения са игри на низши духове    121
Духовете си правят планове, но се изпълнява само Божият план    132
Бог изпитва човека – какви сили се крият в него    137

2. Изкушенията    143
2.1. Първото изкушение: изопачаване на Любовта    145
Удоволствията – път на намаляващи величини    145

Светът ще се оправи само с Божието Слово    148
Черната ложа разпространява изопачена идея за Любовта    151
Обичай непривързано    155
2.2. Второто изкушение: власт и слава    157
Не слизай долу – имаш всичко    157
Властвай над тъмните духове, а не над твоите братя    159
Пътят на материализма    161
2.3. Третото изкушение: пари, богатство    163
Кому се покланяш и служиш?    163
Всичко в света е на Бога    166
Не продавайте вашата Чистота    168
Мисълта за парите е хипноза    172
2.4. Четвъртото изкушение – положи душата си за Бога    175

3. Обсебване от низши духове    176
Не се давай под наем    176
Свободни сме само когато работим в съгласие с Бога    179
Полудяване, самоубийство, умрелите хора    184
Лошите и добрите духове са велики учители    189
Земята е една школа    193
Силата на Чистотата    198

4. Как да се справим с низшите влияния    201
Да се оградим с диамантена стена    201
Служи на Бога, разчитай на Божественото    204
Гледай през Божествените очи    208
Съзнанието да е будно за гласа на Бога    212
Когато дойде вътрешната криза, дигни душата си към Бога    218
Лягай и ставай все с Бога – война се води в света    222
Не заставай на пътя на лошите духове    228
Овладявай себе си, Бог ще те примири с враговете    230
Само с воля се надвива дявол    234
Изхвърли всички слабости от себе си    236
Кога се дава власт над лошите духове?    239

5. Хипнотизъм и внушение    244
Сили, които може да се употребят и в добър, и в лош смисъл    244
Вие сте хипнотизирани, че сте големи грешници    255
Хипнотични състояния    259
Божествената наука изключва хипнотизма    264
Само Любовта има право да влияе на хората    269

6. Паразитите причиняват неестествени състояния     272
Болестите са паразити, които изсмукват от нас енергии    272
Господ иде за болните, бъдете лекари на душите си    280
Не приемайте състоянията на низшите същества за ваши    292
Методи за обновление и смяна на състоянията    301
Разберете страданието, мъчението ви повдига    313
7. Мислите, чувствата и желанията са живи същества    319
Определете откъде идват въздействията    319
Лошите мисли не са ваши, но и добрите не са ваши    325
Правият път – да мислиш, да чувстваш и да действаш право    328
Не подхранвайте отрицателни мисли и чувства    334
Да оставяме своите добри влияния в света    345

8. Бъдете господари на вашия живот    348
В света ние сами се спъваме    348
Никакво съмнение – никой не може да победи Божественото    350
Не се разколебавай, премини тъмната зона    355
Приложи Вярата, не падай в отчаяние    360
Издигни се над похвалите и обидите    364
Христос има ключовете на смъртта и ада    371
Турете Христос за глава на вашето царство    376
Христос е прекъснал връзката между плътта и дявола    379
Христос е по-реален, отколкото сте вие    385

III. ВЪЗВИШЕНИЯТ СВЯТ И НЕГОВИТЕ ВЛИЯНИЯ 389
Светлите духове са помагачи на човечеството    389
Сближението с Напредналите Същества е опасно, ако не си подготвен    392
Върху всеки човек работи едно Светло Същество    395
Спасител в света е само Бог    400
Идва Нов ред и Нов порядък в света    404

IV. В ПРИСЪСТВИЕТО НА УЧИТЕЛЯ 408
Никой не може да се освободи от влиянието на Божественото Слово    408
Бъдете изправни, когато от горе са решили да ви преподават    410
Турям в действие всички закони да премахна лошите влияния    414
В Школата имаме метод – опити за преобразования    420
Ще носиш моята Светлина с хиляди години и векове    422

Библиография 426

11 книги
Още по темата ( 16 други продукти в същата категория )
  • Регистрация

Регистрирайте профил

Вече имате акаунт?
Влезте вместо това Или Забравена парола